MIESTAS, KURIAM RŪPI KIEKVIENAS

Vilnius turi būti patogus ir prieinamas visiems jo gyventojams – tokį ilgalaikį tikslą keliame tiek fizinei, tiek virtualiai miesto aplinkai.

Vykdant pokyčius vadovaujamės universalaus dizaino principais, kuriame saugius namus krizes išgyvenantiems vaikams ir jaunuoliams, plėtojame kitas bendruomenines, žmogaus teisėmis pagrįstas paslaugas žmonėms su negalia.

POKYČIAI MIESTE – LAIKANTIS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPŲ

Tam, kad pokyčiai vyktų sklandžiai ir paliestų kuo daugiau vilniečių, 2023 m. vertinome visų mieste viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų veiklą bei infrastruktūrą per universalaus dizaino prizmę, teikėme rekomendacijas jų tobulinimui. Universalaus dizaino tikslas – užtikrinti, kad miesto fizinė ir virtuali aplinka būtų lygiai prieinama visiems miestiečiams.

  • Pradėjome įtraukti universalaus dizaino principus į technines specifikacijas, organizuojant viešuosius pirkimus ar skelbiant skirtingų sričių projektinius konkursus – už UD principų taikymą skiriame papildomus balus!
  • Parengėme visiems prieinamų kultūros vietų ir renginių organizavimo rekomendacijas, kurias galima rasti čia.

Universalaus dizaino pavyzdžiai mieste:

  • Įrengėme informacinius stendus su taktiliniu (liečiamuoju) žemėlapiu;
  • Sutvarkėme patekimą prie Balžio (Šilo) ežero – laiptelius pakeitė pandusas.

Visus viešus Vilniaus miesto savivaldybės darbo grupių, komitetų ir Tarybos posėdžius pradėjome versti į gestų kalbą!

Skiriame didelį dėmesį globėjams ir globojamiems vaikams, nuosekliai siekiame, kad visi vaikai gyventų šeimose.

2023 m. savivaldybei ir penkiems Vilniaus miesto globos centrams įteiktas apdovanojimas už palankių finansinių sąlygų sudarymą vystant ir plėtojant globos sistemą bei socialinės atsakomybės ir bendruomeniškumo puoselėjimą.

Pernai Vingio parke surengėme globėjų šeimų festivalį ir pakvietėme švęsti bei kitus motyvuoti tapti globėjais daugiau nei 4000 globėjų šeimų.

NAMAI, APSAUGANTYS NUO KRIZIŲ

2023 m. pradėjo veikti du nauji bendruomeniniai „Vilniaus miesto krizių centro“ padaliniai. Tai namai, kuriuose laikinai iš tėvų paimtiems vaikams ir jaunuoliams yra sukuriama saugi ir jauki aplinka, teikiama specialistų pagalba.

TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA PILNAMETYSTĖS SULAUKUSIEMS JAUNUOLIAMS

Pirmas žingsnis, užtikrinant socialinės globos paslaugų tęstinumą, jau žengtas – įsigijome namą Salininkuose.

Jame bus teikiamos trumpalaikės (atokvėpio) socialinės globos paslaugos jaunuoliams su negalia nuo 18 metų.

Jų poreikius atitinkančias paslaugas teiks skirtingų specialistų (logopedo, ergoterapeuto, psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio darbuotojo, individualios priežiūros darbuotojų) komanda.

DIDESNĖS GALIMYBĖS GYVENTI SAVARANKIŠKAI

Pradėjome 2 grupinio gyvenimo namų Naujininkuose ir Paneriuose statybų darbus, kurių vienus jau spėjome užbaigti!

Grupinio gyvenimo namuose gyventojai padedant socialiniams darbuotojams gyvens, mokysis patys pasirūpinti savo buitimi ir pagrindiniais poreikiais: tvarkytis namuose, apsipirkti parduotuvėje, pasigaminti valgyti, naudotis viešuoju transportu ar dalyvauti įvairiose užimtumo veiklose.

STARTAVO APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGA

Apsaugotas būstas – tai konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmenims su psichikos negalia kartu suteikiant gyvenamąją vietą bendruomenėje.

2023 m. tokias paslaugas teikėme 16 asmenų, o metų pabaigoje įsigijome dar 12 butų – juose apsaugoto būsto paslaugos bus teikiamos dar 24 asmenims.

Butams ir jų įrengimui skyrėme daugiau nei 2 mln. eurų!

DAUGĖS DIENOS PASLAUGŲ ŽMONĖMS SU NEGALIA

2023 m. atrinkome nevyriausybines organizacijas pradėti teikti net septynių socialinių dirbtuvių paslaugas miestiečiams. Jose bus kviečiami žmonės, neįsidarbinę laisvojoje rinkoje dėl negalios, įgyti žinių, ugdytis įgūdžius maisto, vaško gaminių, kvapų, keramikos, arbatžolių gamybos srityse, mokytis atlikti sodo ar lauko darbus. Taip pat pradėjome modernaus dienos užimtumo centro-socialinių dirbtuvių, kurios taps Valakampių socialinių paslaugų namų padaliniu, statybas Savanorių pr.

Šiose dirbtuvėse jų lankytojai vykdys socialinį verslą: daigins augalus, gamins biohumusą, imsis kitų vertingų iniciatyvų.

Visos lėšos pardavus gaminius bus skiriamos centro veiklai plėtoti.