ŠVIETIMAS BE SIENŲ

Jokių kliūčių, jokių sienų – tokia yra Vilniaus švietimo vizija. Dedame visas pastangas, kad vaikai ir jaunimas augtų ir tobulėtų, o kiekvienas, norintis tapti pedagogu, turėtų daugiau galimybių pasirinkti šį darbą.

Kartu pavyko įgyvendinti daugybę svarbių pokyčių, kad švietimas taptų dar prieinamesnis.

FINANSUOJAME STUDIJŲ VIETAS PEDAGOGAMS

319 – tiek studijų vietų finansavome, norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją arba kitas kompetencijas.

VILNIUS YRA MOKYKLA

Pernai prie integruoto mokymo platformos vilniusyramokykla.lt prisijungė daugiau kaip 3 tūkst. Vilniaus mokytojų, o pamokose įstaigose sudalyvavo virš 4 tūkst. mokinių! Visos 115 Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių mokyklų gavo gido įrangą. Konkurse „Skaitmeninis knygnešys“, „Mokymasis ir švietimas“ kategorijoje projektas pelnė geriausio skaitmeninio sprendimo Lietuvoje apdovanojimą.

VIRŠ 680 TŪKST. EUR MOKYTOJŲ PRITRAUKIMUI

Pernai naujiems mokytojams suteikėme galimybę pasinaudoti viena iš šių priemonių:

  • 300 Eur per mėnesį (neatskaičius mokesčių) parama;
  • Vienkartine 3000 Eur (neatskaičius mokesčių) parama, įsipareigojus dirbti bent vienerius mokslo metus.

Praėjusiais metais paramos programa pritraukė apie 280 naujų mokytojų.

Iš viso nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio pabaigos pritraukėme virš 450 specialistų, panaudota virš 900 tūkst. Eur.

PRADEDU MOKYTI VILNIUJE

Stengiamės spręsti mokytojų trūkumo problemą – kviečiame į mokyklas sugrįžti kvalifikaciją turinčius, tačiau nuo dėstymo mokyklose atitolusius pedagogus. Vystydami programą „Pradedu mokyti Vilniuje“ padėjome įsidarbinti 31 mokytojui.

Daugiau kaip 22 tūkst. – tiek metinių viešojo transporto bilietų padovanojome švietimo sektoriaus darbuotojams.

VILNIUS KVIEČIA – MOKYTOJAI ŠVENČIA!

Mokytojų dienos proga visą savaitę kvietėme pedagogus nemokamai arba su nuolaida lankytis kultūriniuose bei pramoginiuose renginiuose. Prie šventės įgyvendinimo prisidėjo net 17 partnerių, pasiūlymais pasinaudojo apie 2 tūkst. pedagogų, o Vilniaus metų mokytojai ir vadovai buvo apdovanoti iškilmingame koncerte.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KREPŠELIS – 26 TŪKST. VAIKŲ

Rūpinamės vaikų užimtumu – ir toliau sėkmingai užtikriname neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą.

Vidutinis vaikų, gaunančių neformaliojo švietimo krepšelį, skaičius Vilniaus mieste:

2023 m. – 26284

2022 m. – 23338

2021 m. – 17716

2020 m. – 14428

PADIDINTAS VAIKŲ VASAROS POILSIO FINANSAVIMAS

797 tūkst. – tiek eurų skirta poilsio programų įgyvendinimui.

16 tūkst. – tiek vaikų dalyvavo programose.

INVESTICIJOS Į ŠIUOLAIKIŠKĄ UGDYMĄ

Tęsiama STEAM ugdomųjų erdvių modernizacija. Iš viso Vilniaus miestas finansavo jau 21 gamtos mokslų laboratoriją ir 37 „Fab Lab“ kūrybines dirbtuves, kuriose moksleiviai gali eksperimentuoti, modeliuoti ir kurti naujus išradimus bei inovacijas.

PAGALBA ABITURIENTAMS

Norėdami padėti matematikos egzaminą laikysiantiems abiturientams pasiruošti, suorganizavome bandomojo egzamino laikymą, kuriame dalyvavo 50 Vilniaus ir 128 kitų miestų mokyklos.

JAUNIMO POLITIKA VILNIAUS MIESTE

Jaunimo politika ir jos sprendimai aktyviai formuoja galimybes ateities lyderiams, todėl buvo parengta ir patvirtinta 2024–2026 m. Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos strategija, nustatanti jų gerovei ir įgalinimui mieste skirtus veiksmus bei ilgalaikę kryptį.

PADIDINTOS KOMPENSACIJOS LANKANTIEMS PRIVAČIUS DARŽELIUS

  • 9,9 mln. Eur – tiek išmokų pernai skyrėme tėvams, auginantiems vaikus, kurie lanko privačius darželius.
  • Padidinome išmokas tėvams, auginantiems vaikus, kurie lanko privačius darželius, dabar ji siekia 120 Eur.
  • Pasirašytos sutartys su 152 privačiais darželiais.

ŽADINOME MEILĘ SKAITYMUI

Kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka 10-yje sostinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų įrengėme mažiesiems pritaikytus skaitymo kampelius, kuriuos papildėme skaitymo specialistų atrinktomis knygomis.

DARŽELIUOSE – KITOKS DIENOS POILSIS

Sostinės darželiuose nebeliko priverstinio pietų miego. Nemiegantys vaikai gali užsiimti ramia veikla netrikdant kitų vaikų poilsio: piešimu, koliažų kūrimu, lipdymu ir kt.

PROJEKTUOJAME ŠIUOLAIKINES MOKYKLAS IR DARŽELIUS

Siekiame, kad naujos mokyklos bei darželiai Vilniuje atitiktų aukščiausius ir moderniausius architektūrinės kokybės standartus, todėl projektuojame naujas ir rekonstruojame esamas įstaigas.

24,2 – tiek milijonų eurų pernai skyrėme ugdymo įstaigų remontams.

Net 30 proc. Vilniaus mokyklų jau išbandė dalyvaujamąjį biudžetą. Mokiniai siūlė, balsavo ir išrinko idėjas, kurios turėtų būti įgyvendintos. Tai puikus būdas kartu su mokyklomis spręsti dalies biudžeto lėšų panaudojimą ir taip gerinti mokinių finansinio ir pilietinio raštingumo žinias.

MODERNIZUOJAMOS IR NAUJAI STATOMOS MOKYKLOS IR DARŽELIAI

TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ PROGRAMA

Su 10 mokymosi įstaigų pasirašėme jungtinės veiklos sutartis, įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“. Jo tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį ir užtikrinti galimybę rinktis ugdymo įstaigą pagal vietą. Kartu tai sudarys palankias sąlygas mokiniams su specialiais ugdymosi poreikiais mokytis bendros paskirties klasėse.

RUOŠIAMĖS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS

Sostinės mokyklos ir darželiai – kolektyvinės apsaugos statiniai. Praėjusiais metais įrengėme net 69 modulius su priemonėmis ekstremalioms situacijoms: dujokaukėmis, lauko palapinėmis, mobiliaisiais telefonais, pirmosios pagalbos vaistinėlėmis ir kt.

STEBIME EMOCINĘ APLINKĄ MOKYKLOSE

Bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių patirčių, pasitenkinimo ir savijautos stebėsenai naudojame švietimo stebėsenos įrankį, kurį administruoja „Edu Vilnius”. Šis įrankis – padės mokykloms sužinoti, suprasti skaudulius ir mokytis juos įveikti.

Mokytojų, mokinių ir jų tėvų atliktų apklausų duomenimis:

Bendra mokinių savijauta: 6,7 iš 10

Mokymosi klimatas: 6,8 iš 10

Mokinių santykiai su mokytojais: 7,2 iš 10

Mokyklos personalo savijauta mokykloje: 8,9 iš 10

Tėvai vertina vaiko savijautą: 8,1 iš 10

DAUGIAU DARNUMO VILNIAUS MOKYKLOSE

Daugiau dėmesio skirdami mokyklų darnumo temoms, pradėjome mokymo programą mokytojams. Taip pat pirmą kartą surengėme idėjų konkursą „Tvariau”, leidusį atrinkti net 21 ugdymo įstaigos idėją, kurios įgyvendinimui suteikėme finansavimą arba kofinansavimą.